» Ansprechpartner in der Geschäftsstelle

Geschäftsführung
Dieter Heuermann 
Tel:  04941-95 64-14
Fax: 04941-95 64-15
dheuermann@handwerk-aurich.de

Ansprechpartner Sekretariat
Gerda Kromminga 
Tel.: 04941- 95 64-18
Fax: 04941- 95 64-15
khaurich@t-online.de

Auszubildende Sekretariat
Money Singh
Tel.: 04941- 95 64-0
Fax: 04941- 95 64-15
khaurich@t-online.de

Ansprechpartner Buchhaltung
Susanne Tunder        
Tel.: 04941- 95 64-12
Fax: 04941- 95 64-15
buchhaltung@handwerk-aurich.de

Marion Janssen  
Tel.: 04941- 95 64-19
Fax: 04941- 95 64-15
buchhaltung@handwerk-aurich.de

Ansprechpartner Ausbildung/Prüfungen
Andrea Lammers 
Tel.: 04941- 95 64-13
Fax: 04941- 95 64-15
khaurich@t-online.de

Iris Krüger
Tel.: 04941- 95 64-10
Fax: 04941- 95 64-15
khaurich@t-online.de

khaurich@t-online.de

Ansprechpartner Bereich der Kfz-Innung
Joachim Janssen
Tel.: 04941- 95 64-11
Fax: 04941- 95 64-22
kfz-innung@handwerk-aurich.de

Auszubildende
Tina Beekmann
Tel.: 04941- 95 64-21
Fax: 04941- 95 64-22
kfz-innung@handwerk-aurich.de

Ansprechpartner Geschäftsstelle Norden
Buchhaltung/Sekretariat
Maike Sparenborg 
Tel.: 04931-6083
Fax: 04931-4373
khnorden@t-online.de